Zhoršenie stavu

 

 

1. cez Ečasenku a ak sa počas 7 dní nenájde voľný termín, tak 

 

2. prostredníctvom Covid   dotazníka, kde do   kolonky  " iné" popíšete dôvod 

   . Odpovieme nasledujúci pracovný deň: poradíme , alebo Vám   dáme   termín. 

  Výnimkou je náhla dýchavica ( zhoršenie astmy). Vtedy môžete prísť

   priamo, bez objednania, len si skontrolujte, či v   ten deň pracujeme.

 

 

 

 

   Prečo nie mailom? Pretože denne dostávame aj 50 mailov a pokiaľ ich    spracujeme     niekedy prebehnú 2 dni. Ečasenka nám signalizuje, že máme správu a vybavujeme     ju priebežne.