Chcete sa poradiť?

 

Máte 3 možnosti :

 

  1. dlhšia otázka, bez dôverných informácií  - mailom ( v záhlaví tejto stránky vpravo) -        vybavenie do 4 dní  

   2. krátka otázka - Ečasenkou cez Covid dotazník  ( na úvodnej stránke ) - vybavenie nasledujúci do nasledujúceho pracovného dňa 

 

   3. rozsiahlejšia otázka s priloženými dokumentami, ktoré obsahujú identifikačné údaje, kvôli ochrane dát , cez   www. klik- klinik.sk ( na úvodnej  stránke ) - táto možnosť je vhdoná hlavne pre pacientov, ktorých nemáme v svojej starostlivosti.