Základné informácie

Ambulancia bola založená 1.7.2004. Tvorí ju  päť zamestnancov:

 

MUDr.Monika Kolejáková, starší lekár, špecialista

MUDr.Dorota Szuma Tormová, mladší lekár, špecialista v príprave

zdravotná sestra Slávka Kucharová, hlavná sestra

praktická sestra Barbora Baková

pomocná asistentka Zita Kováčová 

 

Mesačne vykonáme asi 1300 výkonov. Venujeme sa diagnostike a liečbe:

-  Inhalačnej alergie ( alergická nádcha, priedušková astma )

-  Liekovej alergie

-  Potravinovej alergie                                                                                -

-  Chronickej žihľavky     

-  Alergie na hmyz 

-  Imunodeficitných stavov

Zároveň vykonávame konziliárnu činnosť pri mnohých ochoreniach alebo  príznakoch  ako je atopická dermatitída, kašeľ, chronická nádcha, zvýšená chorobnosť , opakovaná žihľavka, bolesti brucha a i.