Koľko ľudí na Covid zomrie?

Asi 1% nakazených. Ale u ľudí starších ako 65 rokov alebo chorých s iným chronickým ochorením, najmä takým, pri ktorom sú už poškodené cievy toto percento postupne stúpa až do 10 a viac percent. Najrizikovejší sú veľmi starí ľudia nad 80 rokov.

Dá sa ochrániť pred nákazou Covidom?

Vírusy sú tu dlhšie ako ľudia a majú jeden mechanizmus- prežiť. Prežije ten najrýchlejší a ten , ktorý nezabije svojho hostiteľa hneď. Mutácie vznikajú týmto selekčným tlakom. Jeho mutácie sú rýchlejšie ako my, lebo nie je tak zložitý. Prechádza z človeka na človeka  vzduchom a priamym a nepriamym kontaktom. Preto treba :

-      Vymieňať vzduch s vírusmi  za vzduch bez vírusov. Ako?

1.   Vetraním

2.   Filtrovaním cez certifikované filtre, UV žiarením , ozónom – ale pozor, tie môžu poškodzovať aj nás, preto vždy presne podľa odporúčania výrobcom

-      Odstraňovať ho z povrchov. Ako ?

1.   Dezinfekciou povrchov- chemicky, UV žiarením, ozónom.

Ale pri manipulácii so všetkým musíme byť veľmi opatrní a chrániť sa. A môžeme si byť istý, že niektoré mutácie uniknú aj dezinfekcii a sterilizácii , prežijú a nakazia nás.

Preto najbezpečnejšie je stýkať sa iba s ľuďmi a na miestach, o ktorých vieme, že tam nie je Covid!  Dá sa to ??? NIE. Nedá. Preto sa musíme čo najviac chrániť- rúškom, lepší je FFP2/FFP3 respirátor, odstupom a nedotýkaním sa ničoho a hlavne nie svojej tváre.

 

Prečo je FFP2 respirátor lepší ako rúško?

Lebo pri výrobe podlieha kontrole a musí dokázateľne:

-        tesniť a priliehať na tvár ( nepadá z nosa ako rúško)

-         filtrovať 94% všetkých častíc , ktoré zodpovedajú veľkosti vírusu a teda aj Covid 19 ( u bežného ušitého rúška to neplatí)

 

Ako sa Covid prejavuje?

Od ľahkého prechladnutia cez prejavy podobné chrípke, s rôznou intenzitou. Týmto môže skončiť, ale u niektorých po 5-7 dňoch trvania postupuje do ťažkého zápalu pľúc alebo až do systémovej imunologickej búrky s nekontrolovateľným zápalom, veľmi často končiacim smrťou. Mysleli sme si , že vieme predpovedať, kto bude mať horší priebeh, ale neplatí to. Nevieme. Môže to byť hocikto z nás.

Kto prekoná Covid, má dostatočnú imunitu?

Imunita po prekonaní Covid v miernej forme je nedostatočná. Pravdepodobne platí, že čím horší priebeh, tým lepšia imunita. Ale žiaľ, aj poškodenie. Často celoživotné. Podľa doterajších prác imunita po očkovaní je stabilnejšia a trvácnejšia.

Ako sa Covid lieči?

Žiaľ, nemáme žiadny jednoznačne účinný liek proti Covid. Používajú sa kombinácie liekov, podľa modelov liečby pri iných ochoreniach.

Máme účinnú prevenciu?

Nemáme. Vitamíny ako antioxidanty pomáhajú správnej regulácii imunologických pochodov a domnievame sa, že by to mohlo u časti pacientov pomôcť na začiatku a po prekonaní ochorenia. Ale iba sa domnievame.

Ako vieme pandémiu zastaviť?

Keďže nemáme účinnú liečbu , tak jedine účinnou izoláciu alebo očkovaním. Očkovanie je humánnejšie, pretože v tomto prípade by izolácie musela trvať niekoľko rokov.

Čo je postcovidový syndróm?

Niektorí ľudia, a žiaľ, nie je ich málo, sa cítia po prekonaní Covidu ako „vypnutí“. A mnohí z nich boli aktívni športovci, bez choroby. A zrazu nevedia normálne fungovať. Sú extrémne unavení, niektoré ich orgány sa divne správajú, zadýchavajú sa, bolia ich svaly a väzy, majú zmeny nálad, búšenie srdca, akoby z nich niečo vysalo energiu.

Dá sa liečiť?

Nie, zatiaľ nie. Využíva sa rehabilitácia, liečba príznakov z jednotlivých orgánov, vysokodávkový C vitamín, imunomodulanciá, ale stále nemáme odporúčanú účinnú liečbu.