Omeškaná kontrola

 

buď

1. nájsť si termín cez Ečasenku. te možnosť na najbližších 7 dní vrátane     

    aktuálneho   

    alebo ak nie je voľný termín 

 

2. objednať si termín cez  Ečasenku prostredníctvom Covid dotazníka

     kde     do kolonky "iné"   napíšete dôvod   omeškania alebo ťažkosti ( je to preto,

     že    vybaviť maily trvá niekedy 2-3 dni,  Ečasenku vybavujeme priebežne) 

 

3. kliknete na mail v pravom rohu stránky, vyplníte správu a pošlete ( ale táto cesta

     je najpomalšia)